GeoPas.cz nabízí mnohem více údajů než běžný katastr nemovitostí

GeoPas.cz

Katastr nemovitostí je informační systém, který slouží k popisu a evidenci nemovitostí v České republice. Obsahuje detailní informace o vlastnících nemovitostí, jejich vlastnictví, podíly, vymezení pozemků a vymezení hranic.

Kdo provozuje oficiální katastr a k čemu slouží?

Katastr nemovitostí je v České republice evidován a spravován Katastrálním úřadem, který je součástí Ministerstva vnitra. Katastrální úřady jsou zodpovědné za správu katastru nemovitostí v konkrétním městském okrese a mají kompetence udělovat stavební povolení.

Katastr nemovitostí je důležitým právním dokumentem pro všechny vlastníky nemovitostí. Má informace o vlastnictví, podílech, vymezení pozemků a hranicích nemovitostí. Dále obsahuje informace o výměře pozemku, všech stavebních objektech, pozemkových úpravách a vodních tocích.

Jak v katastru nemovitostí vyhledávat?

K vyhledávání informací v katastru nemovitostí může být použito několik různých metod. Jednou z nich je vyhledávání pomocí katastrálního čísla. Toto číslo udává jedinečnou identifikaci nemovitosti a jeho vlastníka. Další možností je vyhledávání pomocí adresy nemovitosti.

Nahlížení do katastru nemovitostí je veřejně dostupné a může být prohlíženo online. Tyto informace mohou být použity například pro zjišťování informací o sousedících pozemcích, pro správné vymezení hranic nemovitostí a pro další právní účely.

V poslední době se pro vyhledávání informací v katastru nemovitostí používají také různé mapy a aplikace. Tyto moderní technologie umožňují snadné a rychlé vyhledávání informací o nemovitostech.

Katastr nemovitostí je tedy důležitým právním dokumentem pro všechny vlastníky nemovitostí v České republice. K jeho správě a vyhledávání informací se stále více využívají moderní technologie.

Nahlížejte do katastru nemovitostí jinak

Díky nové platformě GeoPas.cz (za vývojem stojí společnost G-Tix s.r.o.) lze využívat množství otevřených dat a získat mnohem detailnější poznatky ohledně parcely, ve které se nachází daná nemovitost – například o občanské vybavenosti, životním prostředí, zástavbě, hlučnosti apod. Vyzkoušejte si to zde. Služba GeoPas.cz nabízí ucelený pohled na lokality v rámci celé České republiky – informace ocení jak běžný občan, tak prodejci či kupující, realitní makléř, stavitel, úředník a investor. K datům je navíc možné přistupovat pomocí API.

Podívejte se, jak vypadá stránka pro katastrální území Smíchov a udělejte si o službě GeoPas.cz vlastní obrázek.

Publikováno: 15. 12. 2022 / Aktualizováno: 09. 06. 2024

Kategorie: Bazény a relax

Autor: Lucie Vrána