zazimování bazénu

Pravidla pro správné zazimování venkovního bazénu

Celoroční užívání venkovních bazénů v našich klimatických podmínkách bohužel není možné. Díky moderním bazénářským technologiím si koupací sezónu sice můžeme výrazně prodloužit - avšak ještě před příchodem mrazů je bezpodmínečně nutné bazén řádně zabezpečit a zazimovat. Jak na...