Spotřeba vody stoupá. Využívání dešťovky nabývá na významu

Povrch Země sice tvoří 70 % vody, ale pouze lehce nad 1 % z ní lze využít ke spotřebě. S mírou globálního oteplování a s tím související změnou klimatu se nedostatek vody a sucho stávají vážným problémem. Všichni však můžeme přispět k ochraně planety tím, že snížíme spotřebu vody a najdeme různá řešení, jak v budoucnu ušetřit její zásoby a snížit celkovou poptávku. Na některých místech je jediným zdrojem vody pro běžnou spotřebu v domácnosti a další potřeby dešťová voda. S neustálým růstem populace roste i naše poptávka po vodě, a proto je o to důležitější s vodou rozumně hospodařit a využívat ji. A je to právě dešťovka, díky které můžeme významně šetřit přírodu i peněženky.

​Co se dá dělat?

Opětovné využívání dešťové nebo srážkové vody může zajistit bezplatné zásobování vodou domácnostem i firmám. Zachytávání dešťové vody spočívá v jejím shromažďování z okapů či střech do retenční nádrže pro budoucí použití. Dešťová nebo srážková voda může po dopadu na povrch obsahovat toxické znečišťující látky, s pomocí systému na sběr dešťové vody opatřeného filtračním zařízením může ze shromážděné dešťové vody vzniknout čistá voda vhodná pro lidskou spotřebu.

​Využití sbírané dešťové vody

Dešťová voda, kterou lze sbírat ze střech a vhodně skladovat, představuje udržitelný zdroj vody s mnoha možnostmi dalšími využití. Sběr dešťovky je vynikající způsob, jak si uvědomit enormní spotřebu vody v domácnosti nebo kdekoliv jinde. K čemu je možné dešťovou vodu využívat?
  • jako pitnou, pokud je správně filtrovaná a dezinfikovaná,
  • při praní prádla,
  • při mytí vozidel,
  • při mytí garáží nebo chodníků,
  • při čištění toalet,
  • k napouštění bazénů,
  • k doplňování vody do fontán nebo rybníků,
  • na zahradnické práce.
Jen opětovné využití dešťové vody na praní, splachování toalet a zalévání zahrady pomůže snížit potřebu vody z vodovodní sítě o 70 %, a významně tak snížit účty za vodné a stočné. Nejvyšší čas na pořízení retenční nádrže, nemyslíte?

Publikováno: 07. 06. 2022

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Lucie Vrána