Organická hnojiva - zdroj makrokomponentních prvků

Organická hnojiva patří do skupiny živočišných látek. Jedná se o chemické sloučeniny, které mají uhlovodíkový skelet různé délky a s postranními substituenty. Spadají sem bílkoviny (skládají se z aminokyselin), sacharidy (nejdůležitější je celulóza), auxiny, lignin a další. Hlavní úkol organických hnojiv je dodávání dusíku, draslíku a fosforu. Tato hnojiva patří mezi univerzální zdroje stavebního uhlíku a jsou nezbytné pro dodávání energie a živin. Organická hnojiva můžeme rozdělit do deseti skupin. Mezi ty nejvýznamnější patří rašelina, hnojůvka, močůvka, chlévský hnůj, krabohnojiva, kompost, sláma, zelené hnojivo, kejda atd. Rašelina slatinná z přesliček, ostřice a rákosí je vhodná pro živé ploty. Jelikož jsou rašeliny kyselá hnojiva, používají se jako substrát pro pěstování zeleniny. Kompost je směs zeminy, půdní mikroflóry a organických látek. Je to skvělý způsob využití odpadní rostlinné hmoty a její zužitkování. Hnojůvka je vedlejším produktem při zrání hnoje. Je to tekutina bohatá na mikroorganismy. Podobné vlastnosti má močůvka. Je to moč hospodářských zvířat, která prošla kvašením. Močůvka má vysoký obsah draslíku a dusíku. Chlévský hnůj obsahuje uhlíkaté látky a dusík. Je to směs hospodářské podestýlky a exkrementů domácích zvířat, která musí nejprve zkvasit. Tip: Spolehnout se můžete také na humus, jako například Human Agro.

Publikováno: 20. 09. 2018

Kategorie: Pěstování a údržba

Autor: Lucie Vrána