Dusíkatá hnojiva

Obsah článku:
  1. Dusíkatá hnojiva jsou:
Dusík je jedním z nejdůležitějších prvků pro tvorbu listové hmoty. Ovlivňuje tvorbu chlorofylu v listech a ostatních částech rostliny. Nedostatek dusíku se projevuje zesvětlením listů, zastavením růstu a vadnutím. Nadmíra dusíku má naopak za následek ztmavnutí listů, ztenčení listů a praskání plodů. Dusíkatá hnojiva dělíme podle toho, v jaké formě je dusík přítomen ve sloučenině.
Dusíkatá hnojiva jsou:
  • nitrátová hnojiva
  • hnojiva s dusíkem amoniakálním
  • hnojiva s dusíkem amonným
Nejznámějším nitrátovým hnojivem je ledek vápenatý a základním komponentem je hydrát dusičnanu vápenatého. Ledek vápenatý se používá  k přihnojování ozimých plodin na jaře během vegetace. Hnojivo se aplikuje na list. Dále do této skupiny patří ledek sodný, který má stejné využití jako ledek vápenatý. Pokud jste se rozhodli pro použití ledku sodného, pak si dejte pozor na riziko vytvoření solného škraloupu na povrchu  zeminy. Sodík totiž peptizuje půdní koloidy. Ledky se hodí na hnojení kyselých a těžších půd. Mezi hnojiva s dusíkem amonným patří síran amonný, uhličitan amonný, kapalný amoniak, chlorid amonný a amoniakální voda. Rostliny rostoucí v neutrálních půdách můžete hnojit hnojivem se síranem amonným. Hodí se pro přihnojování brambor a brukvovitých rostlin. Tyto hnojiva používejte na hnojení propustných půd. Dusíkatá hnojiva jsou vhodná pro hnojení ovoce, zeleniny, živého plotu atd. Na použité množství hnojiva si dejte pozor, protože přehnojení i nedohnojení dusíkem může Vaši úrodu ohrozit. Hnojiva s vysokým obsahem dusíku používejte jen v případě, že jste dokonale obeznámeni s půdními vlastnostmi a nároky rostlin.

Publikováno: 12. 03. 2015

Kategorie: Pěstování a údržba

Autor: Lucie Vrána