Stavba plotu a stavební povolení

Stavba plotu nebo oplocení pozemku podléhá určitým zákonitostem, kterých je třeba se při výstavbě držet. Realizace ohraničení vlastního majetku tak není pouze na vaší svobodné vůli, ale je třeba se držet předepsané litery zákona. V tomto článku si prozradíme detailní informace o tom, jak probíhá stavba plotu dle předepsaných pravidel. V těch se samozřejmě objevuje předpisové znění, kde je zahrnuta například výška plotu mezi sousedy, vzdálenost plotu od hranice pozemku a další podmínky stavby plotu. Získejte přehled o tom, co musíte zařídit před stavbou plotu.

Nový stavební zákon a povolení na plot

V roce 2018 bylo uvedeno v platnost výrazné zjednodušení podmínek pro stavební povolení na plot. Držte se předepsaných pravidel a vyvarujte se případných nesrovnalostí, které často vedou k nepříjemným komplikacím. Stavba oplocení pozemku podle nového zákona z obecného hlediska sice nepodléhá stavebnímu povolení a k jeho výstavbě není zapotřebí ani rozhodnutí o umístění stavby či územní souhlas, existuje ale hned několik výjimek. Víte, co musíte před stavbou plotu zařídit? Zdroj: Sunsystem.cz Bez povolení je možné stavět jen za předpokladu, že nespadáte do jedné z následujících šesti kategorií:

Výška plotu přesahuje 2 metry

V případě, že je plánovaná výška plotu větší než dva metry, nebo přídavná opěrná zeď překročí hranici jednoho metru, je třeba získat povolení k výstavbě od stavebního úřadu. Je tedy nutné se před návrhem pečlivě rozhodnout, jestli vám výška plotu mezi sousedy nebude stačit do přípustných 2 metrů, čímž se vyhnete jakékoliv administrativě.

Pozemek sousedí s komunikací nebo veřejným prostorem

Pokud stavíte plot na hranici pozemku, který sousedí s komunikací nebo veřejným prostranstvím, bez souhlasu a stavebního povolení příslušného úřadu se rovněž neobejdete. Za komunikaci se považuje i běžný chodník.

Stavební povolení na plot v památkové zóně

Ať už se pozemek nachází v památkové zóně nebo v památkově chráněném území, nelze při výstavbě oplocení jednat na vlastní pěst. Povolení k výstavbě od stavebního úřadu sice nepotřebujete, ale své kroky musíte projednat s orgánem památkové péče.

Pozemek na nezastavěném území

V případě oplocení pozemku v nezastavěném území je souhlas stavebního úřadu přímo vyžadován. Tento orgán pak vaše budoucí kroky projedná s oborem životního prostředí.

Stavba plotu se neobejde bez terénních úprav

Pokud je to i vaše situace, je nutné si před zahájením výstavby zjistit veškeré informace o podzemních stavbách technické infrastruktury. Jakmile se v dané oblasti objeví inženýrské sítě, je třeba na stavební úřad zaslat popis plánovaného oplocení i s podrobným výkresem.

Pozemek na území hlavního města Prahy

Oplocení domu v hlavním městě podléhá všem výše uvedeným nařízením a zároveň je třeba myslet na mnohem podrobnější soupis pražských stavebních předpisů. Proto vám nedoporučujeme s výstavbou plotu začínat bez odborného poradenství nebo konzultace se stavebním úřadem. Stavba plotu vám bude zamítnuta ve chvíli, kdy by jeho přítomnost znemožňovala vstup na jiné pozemky, svým charakterem poškozovala životní prostředí, památkovou oblast nebo poškozovala okolní stavby.

Plot mezi sousedy

Pokud oplocení domu neporušuje žádné výše uvedené podmínky, není potřeba vést územní řízení ani stavbu ohlašovat. Plot si můžete postavit bez souhlasu souseda. Výjimku tvoří plot přesahující výšku 2 metry. V takovém případě je souhlas souseda se stavbou nutný.

Nejoblíbenější druhy plotů

Podívejte se na nejžádanější typy plotů a nechte se inspirovat k jejich výstavbě na vlastním pozemku.

Moderní hliníkové ploty

Hliník je pro stavbu plotu velice oblíbený materiál, protože nabízí naprostou bezúdržbovost a nejširší škálu designů a barevných provedení. Pořizovací cena hliníkových plotů je sice vyšší, ale s ohledem na dlouhou životnost se vám tato investice rozhodně vyplatí. S kvalitní firmou je doba stavby hliníkového plotu pár dní a stavba je pro vás zcela bez starostí. Inspirujte se zdařilými realizacemi hliníkových plotů. Hliníkové ploty nabízí nejlepší poměr cena / kvalita a širokou škálu designů. Zdroj: Sunsystem.cz

Betonové ploty

V posledních letech zaznamenává beton úspěšnou expanzi do interiéru i exteriéru. Je to dáno především jeho nízkou pořizovací cenou a schopností napodobit celou řadu přírodních materiálů. Navíc beton poskytuje dlouhou životnost a takřka nulové nároky na údržbu. Skvělých výsledků pak dosáhnete i kombinací s jinými materiály, jako je například dřevo.

Poznejte krásu gabionů

Mezi nejvíce estetické ploty rozhodně patří gabiony. Tento způsob oplocení pozemku znali už staří Egypťané a Číňané. Aktuální podoba gabionů je tvořena drátěným košem z antikorozního drátu, který je postaven na stabilním podkladu. Vnitřek gabionů pak tvoří neštěpivý kámen, například žula. Hlavní výhodou tohoto způsobu oplocení je akustická izolace, stabilita a bezúdržbovost.

Publikováno: 04. 03. 2020

Kategorie: Stavba a rekonstrukce

Autor: Lucie Vrána