Pět základních pravidel Nové zelené úsporám

O dotačním programu Nová zelená úsporám jste již mohli slyšet, přece jenom v rámci tohoto programu není možné získat dotaci poprvé, ale už v minulosti to bylo možné, kdy byly spuštěny první dvě vlny či výzvy. Aktuálně Státní fond životního prostředí spustil třetí vlnu dotací, která je již tou poslední. Jinými slovy je nyní poslední možnost získat třeba dotaci na fotovoltaiku, dotaci na výměnu oken nebo dotaci na zateplení. Pomoct získat dotaci vám může Zelená úsporám. Základních pět pravidel dotačního programu si však zmiňme sami a nyní.

Základní pravidla Nové zelené sporám

  1. Jeden rodinný dům může podat jenom jednu jedinou žádost. V rámci jedné žádosti však lze požádat o více dotací. V jedné žádosti jinými slovy může být kombinace hned několika oblastí, v nichž lze získat dotaci. Je tedy možné požádat v jedné žádosti o dotaci na zateplení a zároveň o dotaci na fotovoltaiku.
  2. Dotace vám bude vyplacena nejpozději do devíti týdnů od podání dotace. Jenom schvalování žádosti trvá zhruba tři týdny. Posléze se musí žádost zkontrolovat a spočítat výše dotace, následuje pak třítýdenní lhůta pro vyplacení peněz.
  3. Není nutné používat předepsané výrobky, je jen nutné splňovat konkrétní parametry, abyste mohli získat dotaci. Zejména je nutné snížit náročnost budovy o dvacet procent.
  4. Výše dotace, kterou dostanete, se vždycky počítá paušálem za metr čtvereční realizovaných opatření. Tak se tomu děje například v případě dotace na zateplení nebo dotace na výměnu oken.
  5. O finanční příspěvek lze požádat také zpětně, nemusíte o něj žádat v průběhu prací nebo před zahájením prací na konkrétním opatření. Zpětně lze však zažádat jen o dotaci na opatření, která není starší dvou let.

To nejdůležitější o dotačním programu Nová zelená úsporám

Jak již bylo zmíněno, aktuálně probíhá už třetí výzva pro rodinné domy. Na rozdíl předchozích výzev lze o dotaci zažádat průběžně, a to až do konce roku 2021. Peníze jsou v rámci programu uvolňovány postupně, a to v závislosti na výnosech z prodeje emisních povolenek.

Publikováno: 30. 12. 2019

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Lucie Vrána