Uvažujete o vodovodní přípojce, ale netušíte, kolik stojí?

Chcete-li svůj rodinný dům, chatu či jinou nemovitost napojit na zdroj vody, vaše volba pravděpodobně padne na nejjednodušší řešení – vodovodní přípojku. Ta danému objektu zajití přístup k pitné vodě přímo z vodárny. Výjimkou jsou situace, kdy je obecní vodovod příliš vzdálený nebo v dané oblasti není vůbec k dispozici. V takových případech stojí za uvážení alternativa v podobě studny.

​Co je vodovodní přípojka?

Vodovodní přípojka je samostatná stavba, jejíž funkcí je přivedení vody do objektu. Podle zákona o vodovodech a kanalizacích není považována za součást vodního díla, což má za následek snadnější proces schvalování – například ve srovnání s instalací domovní čističky odpadních vod.

​Za co zaplatíte a na kolik vás vyjde projekt?

Cena vodovodní přípojky zahrnuje několik různých položek. Jedná se především o:

Geodetické zaměření (není vždy zapotřebí) - měření terénu a určení polohy, pokud je to pro realizaci přípojky nezbytné.

Projekt vodovodní přípojky - vytvoření projektové dokumentace odborníkem (např. z projekční kanceláře ZAKRA), který má k vypracování projektů tohoto typu kvalifikaci. Cena za realizaci projektu se pohybuje obvykle v rozmezí 8 000–15 000 Kč.

Poplatky za vyřízení povolení vodovodní přípojky – jedná se o náklady spojené s vyřizováním potřebných povolení a administrativními postupy.

Materiál a díly přípojky - náklady na samotné materiály a součásti, které jsou potřebné pro výstavbu přípojky.


Stavební materiál - cena materiálů, které se používají při stavebních pracích na přípojce.

Zemní práce - náklady na vykopání a zasypání přípojky, včetně manipulace s půdou a zemními vrty.

Instalace a zprovoznění - náklady na samotnou instalaci vodovodní přípojky a její uvedení do provozu.

Celková cena vodovodní přípojky logicky závisí především na délce přípojky a náročnosti terénu, kterým vede. Je důležité si uvědomit, že ne všechny výše uvedené položky se vztahují na každý případ, nicméně většinu z nich na svém účtu za vodovodní přípojku najdete.

Publikováno: 07. 08. 2023

Kategorie: Zahradní stavby

Autor: Kateřina Štěpánková