Prořezávání ovocných stromů

Je to nepěkná práce, ale je potřebná. Prořezávání ovocných stromů se provádí v období od prosince do března. Asi těžko budete pižlat větve ve sněhové závěji a tak většina lidí s tím začíná nejdříve v březnu. Někteří i později  a to už je špatně. V době, kdy už strom začíná pučet, by jste již neměli strom prořezávat. Jestliže se letos již konečně dokopete k prořezávání ovocných stromů, odměnou Vám bude větší úroda. Ještě než se pustíte do díla, zjistěte v jakém stavu se daný strom nachází. Dále si rozmyslete, jestli Vám jde více o kvantitu nebo o kvalitu plodů.  Podle toho se určí způsob ořezu. Ořezy rozdělujeme podle účelu na výchovné, udržovací a zamlazovací. Podle typu stromu dále dělíme řezy na řez plodonosného porostu, obnovovací řez, Lorettův řez a usměrňovací řez. Dalším kritériem je intenzita prořezávání.  Dělení ořezů podle intenzity je zřejmě jednodušší. Takový ořez dělíme na silný a slabý.
Obnovovací nebo usměrňovací řez?
Obnovovací řez ovocných stromů se provádí každý rok. Cílem tohoto řezu je odstranění větví, které již nebudou plodit. Poté stromu opět obrazí plodonosné větve. Usměrňovacím řezem odstraníte větve, které brání přísunu vzduchu do koruny stromu. Tyto větve mohou být plodonosné, ale i přesto je odstraňte, protože jinak by mohly bránit přísunu vzduchu a světla a to by ohrozilo nejen úrodu, ale i strom.
Letní řez -  pomůže nebo uškodí?
Prvním typem letního řezu je Lorettův řez, kterým odstraníte nově vzrostlé výhonky z kosterních bazálních větví. Odstranit můžete tři listy na výhonku nebo celé zdřevnatělé části. Další typ letního řezu je zamlazovací řez. Ten se provádí u zanedbaných stromů. Tento řez provádějte nad pupenem nebo ve větvení. U řezu, který přesáhne jeden centimetr, použijte včelařský vosk na zamazání.

Publikováno: 20. 08. 2016

Kategorie: Pěstování a údržba

Autor: Lucie Vrána